Projekt Ballast

Projekt Ballast er et tilbud til børn og unge fra misbrugsramte familier

VELKOMMEN TIL PROJEKT BALLAST

OM PROJEKT BALLAST

Projekt Ballast er et behandlings- tilbud til børn og unge i alderen 5-25 år fra misbrugsramte familier i Esbjerg, Varde, Fanø, Jammerbugt, Morsø og Thisted kommuner.

METODEN

Projekt Ballast arbejder efter den neuroaffektive metode, herunder bl.a. NUSSA. Det er et gennemprøvet og veldokumenteret program udviklet til traumatiserede børn og unge

MEDARBEJDERE I PROJEKTET

Der er ansat fire behandlere til at hjælpe de udsatte børn og unge i de seks kommuner i Nord- og Sydvestjylland, som deltager i Projekt Ballast. De har alle en bred uddannelses- og erfaringsbaggrund.

Læs mere

20 MILLIONER OVER 4 ÅR

Projekt Ballast er støttet af Socialstyrelsens pulje til "Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkohol-misbrug" med i alt 20 millioner kroner over fire år. Projektperioden løber frem til udgangen af 2019.

Læs mere

Nyheder fra KFUM's Sociale Arbejde

Kommentar: Indsigt forpligter

Under valgkampen fik politikerne dybere indsigt i udsattes vilkår. Det bør give sig udslag i en bedre social indsats, mener Morten Skov Mogensen.

 

Morten Skov Mogensen udpeget til Rådet for Socialt Udsatte

Socialministeren har udpeget Morten Skov Mogensen, generalsekretær i KFUM's Sociale Arbejde, til medlem af Rådet for Socialt Udsatte.